Политика

- ЕДУКАЦИЈА И ТРЕНИНГ

Нашата компанија инвестира во едукација и тренинг на вработените со цел да се истакне максимумот низ повеќе домашни и меѓународни семинари, курсеви и практика на самото работно место. Повеќето од нашите вработени имаат овластени и признати сертификати и лиценци : 

 • A и Б лиценца за проектирање, изградба и надзор за електро и машински инженеринг и градежништво
 • Лиценца за финансиска анализа и овластено сметководство 
 • Лиценца за имплементирање на ISO стандарди ( ISO 9001- 2015, ISO 14001-2015, ISO 45001-2018)
 • Лиценца за спроведување на правилата и прописите за безбедност
 • Лиценца за обука и тренинг на лица за безбедност при работа
 • Сертификати за работа со машини ( дигалки, платформи, ровокопачи, виљушкари и др.)
 • Сертификати за работа со ХТЗ опрема 
 • Сертификати за работа на висини
 • Сертификаит за работа со високонапонски кабел
 • Сертификати за заварување

 

- ОПРЕДЕЛБА

„Ако можете да сонувате, можете да го сторите тоа“. Волт Дизни

 „Волјата за победа, желбата да се успее, поривот да се постигне вашиот целосен потенцијал..." ова се клучеви што ќе ја отклучат вратата за совршеност, прогласи Конфучие. Волјата да се  успее и високото ниво на искуство беше клучно за сопственикот на Инжинеринг ДАСС во 1993 година, кога ја отвори компанијата. Оттогаш, компанијата се развива брзо и од мала компанија со само малку вработени, Инжинеринг ДАСС прерасна во средна компанија.

Работејќи под мотото: „нашата изведба - докажан начин за постигнување лојалност на клиентите“, од мали проекти спроведени регионално, Инжинеринг ДАСС успеа да учествува и да победи на домашни и меѓународни тендери од висока класа, како и да соработува и работи на проекти со водечки мултинационални корпорации од областа на електротехниката - производство, дистрибуција и пренос на електрична енергија.

Ние се обидуваме да ја зголемиме профитабилноста и задоволството на клиентите преку развој на модерна технологија и преку нудење на основани, финансиски одржливи и иновативни технички решенија и услуги. За успешна изведба на проектот, ние нудиме високо специјализиран тим на лица со многу искуство во областа на електротехниката.

Волјата за победа е она што ја води компанијата. Волјата е дел од секоја индивидуа, секој тим и секој проект. Таа нè поттикнува да практикуваме извонредност преку континуирана иновација, флексибилност и одржлив развој.

 

- ОДРЖЛИВ ДЕЛОВЕН МОДЕЛ

„Денешните проблеми не можат да се решат ако сè уште го мислиме начинот на кој размислувавме кога ги создадовме“. - Алберт Ајнштајн

Сфативме дека социјалните предизвици се економски предизвици и соодветно го редефиниравме нашиот деловен модел. Преку воведување на одржлив деловен модел, Инжинеринг ДАСС се обидува да создаде вредност за сите свои заинтересирани страни.

 

- СОЦИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ НА КОМПАНИЈАТА И ГРИЖА ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

Во Инжинеринг ДАСС, сите се одговорни за иновации, безбедност, градење на добри меѓучовечки односи и одржливост на животната средина. Сите заедно, како тим, се обидуваме да ги имплементираме и да создадеме економски поврат на социјалните и инвестициите во животната средина. Во нашата компанија, секој вработен мора да се однесува етички и одговорно и да го корегира можното неетичко однесување кон своите колеги.

Меѓусебните односи и правила на работење се дефинирани во Код на етика , прирачник за етички и правни стандард.

Со цел да се избегнат конфликти, повторување на проблемите и бавно носење на одлуки го дизајниравме процесот на работење:

- БЕЗБЕДНОСТ

Безбедно работно опкружување, како и безбедни и здрави услови за работа се клучни елементи на нашата корпоративна култура. За нас, како што вели Хејс, „најнапред безбедноста, значи безбедност секогаш“. На нашите вработени им обезбедуваме квалитетна опрема и алатки, постојано ги едуцираме и обучуваме и им обезбедуваме соодветни упатства за работа и безбедносни практики. Покрај тоа, на нашите клиенти им нудиме производи и услуги со висок квалитет и нудиме одржување и сервисирање со високо квалитетни материјали. Последователно, во нашата компанија квалитетот е директно вклучен и поврзан во нашите безбедносни политики.

Безбедноста е составен дел од нашите секојдневни операции. Нашиот успех зависи од благосостојбата на нашите вработени. При планирање на работата, разговараме за потенцијалните ризици и се обидуваме да ги покриеме од различни аспекти. Во Инжинеринг ДАСС, секој вработен е одговорен за безбедноста. Пред да изврши одредена задача, секој вработен треба да ја предвиди потенцијалната несреќа, да учи за неговите ефекти и да ги преземе сите неопходни мерки за да ги спречи и избегне истите. Ние се подготвуваме и спречуваме, не поправаме и се каеме.

- ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

"Што е добро да се има убава куќа ако планета на која е поставена не е изгледа пристојно?" - Хенри Дејвид Торо

Заштитата и зачувувањето на животната средина е клучна загриженост за нашата компанија. За таа цел, ние го имплементиравме системот за управување со животната средина, сертифициран според ISO Standard 14001. Инжинеринг ДАСС сака да обезбеди дека нејзините активности позитивно влијаат и на компанијата и на околината.

За да се бориме против климатските промени и да придонесеме за благосостојбата на општеството и нашата планета, имаме одредени правила и регулативи:

 • Ние реализираме обука и едукација за нашите вработени
 • Ние ги обезбедуваме сите потребни ресурси за еколошко однесување
 • Влијанието врз животната средина на активностите на компанијата се мери редовно
 • Резултатите од мерењата се анализираат и споредуваат со резултатот од претходната година
 • Планот за заштита и зачувување на животната средина се развива на годишно ниво врз основа на резултатите и тековните трендови

Покрај тоа, компанијата соработува со разни агенции за животна средина и учествува во јавни програми со цел да се подигне јавната свест и да се подобри благосостојбата на нашата планета.