ПОСЕБНИ УСЛУГИ

 

Како посебен дел во областа на енергетиката, инфраструктурата и инвестициските објекти е проектирање ,изведба и пратење на реализација на објекти со посебни намени. Нашиот стручен тим, обучен кадар и механизација овозможува изведба на проектите во целост со висок квалитет и реализација согласно посебни барања и стандарди. При тоа за квалитетна и успешна реализација се задолжени менаџери на проекти, инженери специјалисти и искусен логистички персонал. На безбеден, сигурен и стручен начин се спроведува инженеринг процес и контрола на квалитет и инженерска услуга. Ги нудиме следните услуги : 

  • Проектирање
  • Сервисирање
  • Одржување
  • Услуги со машини
  • Градежни работи