Инвестициони и индустриски објекти

Тимот од инжeнери и професионалци овозможуваат водење на проекти од разни деловни подрачја на врвно и стручно ниво. Со управување и реализација на проектите пружаат поддршка во сите сегменти на изведба на истите.

Искуството во инжeнерингот овозможува комплетна реализација на проектите од индустријата, инвестициски комплекси од сите области, инсталации по „JMP“ стандард за фирми за канабис, вклучувајќи ги сите фази на реализација од типот клуч на рака. 

Инжинеринг ДАСС има дологогодишно искуство во областа на инжeнерството, градежништвото и одржувањето на инфраструктурните објекти. Со стручниот тим го овозможува развојот  на преносни далеководи и дистрибутивни линии, електрификација, гасификација. Во овој домен вклучени се инжeнеринг и работа клуч на рака за :

  • Изградба и електрификација на железници, патишта, тунели, централи
  • Изградба на цевководи
  • Електрична инфраструктура за сите типови инвестициони објекти
  • Изградба на водоводни и канализациони мрежи