ЗАВАРУВАЊЕ

Инжинеринг ДАСС успешно ги решава сите аспекти на цевоводни проекти со професионален тим од заварувачи, бравари и специјалисти за цевководи.  Нудиме различни типови на процедури за заварување, рачно електрично заварување и полуавтоматски процес на заварување, користејќи професионална опрема. При тоа се имплементирани мерките за безбедна работа.