РЕХАБИЛИТАЦИЈА И РЕМОНТ

 Професионализмот, флексибилноста и квалитетот на услугите го карактеризираат нашиот бизнис. Дел од нашите активности се насочени кон одржување, реновирање и сервисирање на трафостаници до 400кV, далноводи, прекинувачи и електрични инсталаци, деловни  и индустриски објекти. Значајно е искуството во рехабилитација и ремонт на машините за рударство, багери и транспортни траки.