Челични конструкции

 

Како посебна целина функционира секторот за обработка на лим и челични профили. Опремени сме со ЦНЦ и автоматски машини кои овозможуваат прецизна обработка и висок квалитет.  Стручните лица се одговорни за успешна и квалитетна реализација на процесот од проектирање, изработка до склопување на готов производ. Дел од производството е наменето за наши потреби, а исто така вршиме изработка по специјални нарачки.